Steun handbalvereniging Meppel AZ

Steun ons en word een vriend van Meppel AZ Handbal!

Heeft u altijd al iets willen doen voor Meppel AZ Handbal? Dan is daar nu de gelegenheid voor! Als u uw betrokkenheid wil tonen, word dan een vriend van Meppel AZ Handbal.

Wat is ‘De vrienden van’?

Wij zoeken donateurs die onze vereniging jaarlijks willen steunen/sponsoren. Als u een vriend wilt worden steunt/sponsort u Meppel AZ Handbal jaarlijks met een bedrag van € 10,-. Liever eenmalig doneren? Dat mag natuurlijk ook. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Voor wie?

Iedereen kan een vriend worden. Leden, oud leden, ouders, opa’s of oma’s van (jeugd)leden, ooms en tantes, vrienden, sportliefhebbers, bedrijven etc.

Waarom lid worden?

Misschien heeft u leuke herinneringen aan de vereniging? Misschien speelt een familielid van u bij onze vereniging? Misschien heeft u hart voor de vereniging? Misschien wilt u de vereniging financieel steunen om de vereniging in stand te houden? Verschillende antwoorden met verschillende drijfveren, maar met hetzelfde doel: het verenigingsleven in stand houden. De maatschappij kan niet zonder het verenigingsleven en onze vereniging kan niet zonder leden en belangstellenden die daar wat voor over hebben.

Wat krijgt u ervoor terug?

Uw naam en/of logo wordt vermeld op onze website en/of facebookpagina. Ook wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst met een hapje & drankje en verloting. Daarnaast natuurlijke eeuwige dankbaarheid en roem!

Wat doen wij met uw financiële bijdrage?

Uw financiële bijdrage zullen wij gebruiken om doelstellingen van onze vereniging te verwezenlijken. Het is met uw bijdrage mogelijk om structurele verbeteringen door te voeren. U kunt hierbij denken aan accommodatie, materiaal, trainingsattributen, kleding en website. Tevens kunnen wij uw bijdrage gebruiken voor het aanstellen van trainers, het trainen/opleiden van vrijwilligers en het organiseren van toernooien en evenementen.

Hoe wordt u lid?

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en per e-mail te retourneren aan de

secretaris van onze vereniging (secretaris@meppelaz.nl) of uit te printen, in te vullen en in te leveren bij Nicolette Luth of Helga Pieters.